Voor Vrij en vrank
Nieuwe tekening voor mean en lean dierenartsenblad Vrij en vrank, April 2011. Dieren beröntgenstralen kost blijkbaar papierwerk en geld. Een grappige bladspiegel is prijsloos.

Gewaagd aan cartoons

Wat volgt is wat voortvloeide uit het "cartoonist bij De Standaard" avontuur. Het dagelijks leveren van cartoons is iets wat ik danig onderschat had. Een stiel op zich, waarvoor ik mijn respect graag betuig. RESPECT. Niet elke dag kwam ik tot mijn beste werk.

Soms recycleerde ik beelden.
Soms gebruikte ik onbelangrijk nieuws.
Soms tekende ik politieke karikaturen, the agony!
Soms gaf ik toe aan koningshuismopjes, the horror!
Soms werd ik ronduit cynisch, zo ongrappig was het nieuws.
Soms gewoon een beetje eye candy vermomd als cartoon.
Meestal at ik wafels en dronk ik koffie. Wich is nice.