"Sterren gaan dood, ze ontploffen of klappen in elkaar. Ze stuwen daarbij zwaardere metalen uit dan de eenvoudige chemische elementen waaruit ze bestonden. Als dichter wil ik graag aan de fysica toevoegen dat ze ook lichter materiaal mogelijk maken. Mensen bijvoorbeeld: ‘Halverwege het goddelijke en het hellevuur bevindt zich het vuur als alchemistisch hulpmiddel. Vuur en smeltkroes lijken onmisbaar te zijn in het werk van de alchemist, die een grondstof door een reeks bewerkingen omzet in de Steen der Wijzen, een substantie met het vermogen om onedele metalen om te zetten in goud. Umberto Eco heeft een zeer nobele poging ondernomen om in het onedele metaal dat wij mensen zijn ook het goud te ontdekken." Erwin Mortier in De Standaard van 25 januari. Schoon.

Voor De Standaard.