Mijn muze ligt in de zetel (voorlopig)De voorlopige versie van mijn eindwerk "mijn muze ligt in de zetel" op de mastertentoonstelling van Sint Lukas Brussel. Mijn hoop en doel is dit werk te spekken met nog een extra 40-tal paginas, vervolgens op meerdere exemplaren te laten drukken en zoals een uitgave, uitgeven. (Foto's Boutman)

De fictieve-film posters


Films die ik -moest ik maker van films zijn- zou maken. Bij gebrek aan plot en geld en eigenlijk alles wat met film te maken heeft, bleef het dan maar bij deze posters. Of toch niet? TAH TAH TAAAAHN! http://vimeo.com/6434064
...let maar op de cutting edge soundtrack.

Uit de tekenmachine
Die tekenmachine, wat een aangenaam initiatief, wat een wonder, wat een klein gezellig kamertje, wat een samengebalde vieze erotische gedachten, misplaatste humor, schrale schetsen, opeengepropte schuchterheid, pas na vier uur blikken in elkaars richting sturende briljante viezerikken en platte kakken. Ik teken zo opnieuw.

Wat voorafging


Wat posten we nu? Een schare spreads die voortvloeide uit de boeiende workshop die Randall C twee jaar geleden op St-lukas Brussel liet rollen. "Shit man" dacht ik toen, "dit is interessant" en "wij mogen dat doen". Ik herinner me de opdracht nog vaag, iets in de trant van "maak tien spreads gevuld met eigen werk die als soortement samenvatting kunnen dienen voor de momentaire bezigheden, blabla". Vooral blijft me bij dat hij woorden zoals 'sexy' en 'prikkelen' veel hanteerde, misschien was het dan eerder zoiets: maak tien sexy spreads die prikkelen. Sexy tekenen, daar zit iets in. Dat prikkelt.

Mijn zetel ligt in de containerEven de oude zetel uit het eeuwige sop halen, immers zo lang verstrekker van een slaap-werk-denk-lig-verleidplaats geweest. Het einde van de zetel waarmee het allemaal begon. Versleten, stinkend, rot, afgebeleekt, vergeeld geel, helemaal containerwaardig, maar toch o zo esthetisch. Gelukkig heeft mijn lief een gigantische loveseat die -ondanks hij brand vatte door een misgelopen onoplaadbarebaterij-in-oplader-accident- het appartement heeft gehaald en vervolgens ook een aanzienlijke rol in 'mijn muze ligt in de zetel' binnensleepte.

Confrontatie van het vlotte-idee schetsje met de piloon der afheid

Kijk eens, nog zo van die voor-na beelden waar een stijgende lijn aan concentratie zichtbaar is. Toch? Fight!

Zetelheffers 0.2Een oude versie(onder)en de nieuwe versie(boven)van de 'vriendelijke' apotheose over erotische zetelheffers, up to date gebracht om strak te kunnen poseren binnen 'mijn muze ligt in de zetel'. Dat gaat helaas of juist zalig gepaard met die fletse kleuren -ook wel subtielere kleuren genoemd- die binnen het geheel wel helemaal hun ding doen.